Var du varit och vem du varit med är din ensak. Men din hiv-status är en angelägenhet både för dig och andra. Därför är det en bra idé att testa dig regelbundet. Det går fort och är gratis. Scrolla ner för att hitta din närmaste mottagning. Välkommen.

Testa dig!

Till dig kille eller man som har sex med andra killar och män!

 

Det är viktigt både för dig själv och de personer du har sex med att du hivtestar dig, så att du vet om din hivstatus. Testa dig på någon av mottagningarna nedan. Du kan göra hivtest med snabbsvar hos Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm, Sesam city, Noaks Ark och Infektionsmottagning 2 på Huddinge sjukhus – du får svaret inom 15 minuter. Vill du hellre göra ett vanligt hivtest får du ditt svar inom en vecka. Annan plats du kan testa dig på är Stockholms mansmottagning. Du som är under 23 år kan vända dig till en ungdomsmottagning. Venhälsans mottagning är en mottagning som särskilt riktar sig till killar och män som har sex med andra killar och män. De andra mottagningarna som nämns här har hbtq-kompetens.

Hur går det till?

Det finns två typer av hivtest: ett med snabbsvar inom 15 minuter och ett ”vanligt” hivtest som tas i armen, oftast i en ven, en blodåder i armen. Provet visar om du har antikroppar i ditt blod eller inte, och du får svar inom en vecka. Erfarenheten visar att det är bra att få provsvaret vid ett personligt besök på mottagningen. Test med snabbsvar ger svar efter ca 15 minuter. Blodprovet tas genom ett stick i fingret. Test med snabbsvar erbjuds hos Venhälsan på Södersjukhuset, Sesam city, Infektionsmottagning 2 på Huddinge sjukhus och på Noaks Ark. När du testar dig kan du vara anonym. Skulle det visa sig att du bär på hiv måste du dock uppge din identitet.

Test med snabbsvar

Test med snabbsvar ger svar efter ca 15 minuter. Blodprovet tas genom ett stick i fingret. Test med snabbsvar erbjuds hos Venhälsan på Södersjukhuset, Sesam city, Infektionsmottagning 2 på Huddinge sjukhus och på Noaks Ark.

Anonymitet

När du testar dig kan du vara anonym. Skulle det visa sig att du bär på hiv måste du dock uppge din identitet.

Mottagningar

Sesam city
Barnhusgatan 20

 

 

Noaks Ark
Birger Jarlsgatan 58
Vid tidsbokade besök är adressen Eriksbergsgatan 46

 

 

Stockholms mansmottagning
Järva – Rinkebysvängen 70 B, 163 74 Spånga
Skärholmen – Storholmsgatan 11, 127 48 Skärholmen

 

 

Venhälsan
Vid Södersjukhuset

 

 

Infektionsmottagning 2, Huddinge sjukhus
Ambulansgatan 2D, I56, 141 86 STOCKHOLM

 

 

Ungdomsmottagningar i Stockholm

 

 

Testning utanför sjukvården:
Testpoint

Q&A

Varför är det så viktigt att veta sin hivstatus?
Det finns flera anledningar till att det är viktigt att veta om man har hiv eller inte:
• Du får vård snabbare.
• Ju tidigare medicineringen kommer igång desto bättre är det för dig.
• Om du inte känner till din hivstatus finns risken att du överför hiv till någon annan.
• Det är allas ansvar att minimera risken för överföring av hiv.
• Om testet visar att du är hivnegativ har du stora möjligheter att fortsätta vara det. Om det visar sig att du har hiv har du stora möjligheter att fortsätta leva och ha sex som vanligt utan att riskera att överföra hiv till någon annan, så länge du vet om att du bär på hiv och får rätt behandling.
Hur går det till?
Det finns två typer av hivtest: ett med snabbsvar inom 15 minuter och ett ”vanligt” hivtest som tas i armen, oftast i en ven, en blodåder i armen. Provet visar om du i ditt blod har antikroppar mot hiv eller inte och du får svar inom en vecka. Erfarenheten visar att det är bra att få provsvaret vid ett personligt besök på mottagningen.

Test med snabbsvar ger svar efter ca 15 minuter. Blodprovet tas genom ett stick i fingret. Test med snabbsvar erbjuds hos Venhälsan på Södersjukhuset, Infektionsmottagning 2 på Huddinge sjukhus, Sesam city och på Noaks Ark.
När du testar dig kan du vara anonym. Skulle det visa sig att du bär på hiv måste du dock uppge din identitet.
Vad händer om jag har hiv?
Ju tidigare du får reda på att du är hivpositiv, desto tidigare är det möjligt att inleda vården och dina möjligheter till ett hälsosamt liv med hiv ökar. I Sverige får du tillgång till den bästa medicinska hivbehandlingen som finns, du gör kontinuerliga läkarbesök och blir regelbundet uppdaterad om hur du mår.

Att få veta om man bär på hiv upplevs olika och innebär att livet måste anpassas efter de nya förutsättningarna. Det är idag inte möjligt att bli av med hivviruset. Hiv är en kronisk sjukdom som går att hålla under kontroll.

Även om det finns bra behandling mot hivinfektion så innebär det oftast en stor förändring i livet att få en hivdiagnos. Det är såklart väldigt olika mellan olika personer hur man upplever att det är att få veta att man lever med hiv. Du behöver inte känna dig ensam, kom ihåg att det finns många med liknande erfarenheter som du. Det finns hjälp och stöd för alla oavsett vem du är eller vilka behov du har.

Om du får diagnosen hivpositiv, så ge dig själv ordentligt med tid, kom ihåg att inga beslut är brådskande.

Längst ner på sidan hittar du länkar till några av de grupper och organisationer som vet hur det är att leva som hivpositiv, prata med dem om du har frågor!
Vad händer om jag inte har hiv?
Ett negativt provsvar kan vara en lättnad eller något som man förväntat sig. Men ett negativt provsvar kan också vara omtumlande, om man exempelvis varit övertygad om att man bär på hiv. Om ditt provsvar visar sig vara negativt och du har behov att få prata om det, vänd dig till mottagningen där du testade dig.

Kom ihåg att ett negativt provsvar är en färskvara. Det är precis lika viktigt med säkrare sex i framtiden. Det är kondom som skyddar mot hiv, inte ett negativt hivtest! Du har alla möjligheter att fortsätta att njuta säkert.
Du kan även testa dig för klamydia, syfilis och gonorré.
Oavsett om du har hiv eller inte kan du också testa dig för andra könssjukdomar som klamydia, syfilis och gonorré. Dessa infektioner är relativt enkla att bota med antibiotika men om man inte får behandling kan de ställa till stora problem och få allvarliga konsekvenser.

Provtagningen kan du göra i samband med att du hivtestar dig eller separat, på vissa av mottagningarna som vi nämner här.

Syfilis testas med ett blodprov, medan proverna för klamydia och gonorré måste tas på de ställen i kroppen som har slemhinnor där bakterierna kan ha satt sig.

Klamydia och gonorré kan man, förutom på könsorganen, även få i analen och i halsen. Allt beror på hur man har haft sex. Om personalen vid testtillfället inte frågor dig hur du har haft sex så kom ihåg att själv berätta det, så att du blir provtagen på rätt sätt

Kampanjen är framtagen med ekonomiskt stöd från statsanslaget Insatser mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar, som fördelas av Folkhälsomyndigheten för att nå målen i den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Prop.2005/06:60)